Ръкопис китайски йероглифи
Китайски йероглифи, изписани в калиграфски стил

   Писмеността на китайците е съставена от йероглифи. Те нямат азбука с отделни букви. За сметка на това всеки един от йероглифите има значение на дума. Съчетани заедно, те образуват нови думи.

   Виждали сме красивите завъртулки в надписите на китайските ресторанти, като част от субтитрите на китайски филми, майсторски (или не съвсем) изписани върху тялото на някой под формата на татуировка… Но замисляли ли сме се как всъщност са произлезли? Защо заместват азбуката? И как може китайците да си усложняват живота с хиляди йероглифи?

 

Произход на йероглифната система

    Китайският език се слави като най-древният писмен език в света с над 6000-годишна история. Ранни форми на йероглифите от времето на династия Шан (商朝 1600-1046 г.пр.н.е.) са открити върху коруби на костенурки. Тези надписи са се съставяли по време на гадателни ритуали, водени от местните жреци. Корубите са нагорещявани върху огън, след което по появилите се пукнатини жреците предричали бъдещето.

Китайски йероглифи древност, дзягууън
Древна коруба на костенурка с йероглифи върху нея

    Развитието на китайска писменост лежало върху основата на тези гадателни кости. По време на следващите династии се е образувала голяма част от съвременните китайски йероглифи, които оказали влияние върху създаването на японския, корейския и виетнамския език. В следващите векове йероглифите се изписвали върху бронзови съдове и станали по-сложни и структурирани. По-късно се повяват различните калиграфски шрифтове, които днес майстори калиграфи пресъздават върху платна на изкуството.

Какво представляват китайските йероглифи хандзъ (汉字)?

      Разпространено е схващането, че всеки йероглиф е стилизирана картинка. Това е отчасти вярно, но едва 4% от съвременните йероглифи са произлезли от картинки и затова се наричат пиктограми (象形, xiàng xíng). Повечето от тях описват природни обекти огън, вода, дърво, небе, слънце, луна, планина…

Основни китайски пиктограми
Пиктограми – йероглифи, наподобяващи картинки

     Всеки един от йероглифите има черторед, който представлява последователността на изписване на чертите. При изучаване на китайски учещите се запознават с основните видове черти и начина за тяхното изписване. Така писането на йероглифи се превръща от непосилна на пръв поглед задача в съвсем логично и приятно занимание. Можем да разграничим дори начина, по който са подредени йероглифите с ляво-дясна, горно-долна или външно-вътрешна структура.

Писане на китайски йероглифи с четка
Калиграфска четка

     Друг тип йероглифи са идеограмите (指事 zhǐ shì). Те буквално сочат значението на думата. Добри примери в това отношение са числата 1, 2, 3, които се изписват като:

 • 一 (yī) една хоризонтална черта
 • 二 (èr) две хоризонтални черти
 • 三  (sān) три хоризонтални черти

 Тук влизат и някои указателни йероглифи като:

 • 上 (shàng) със значение отгоре
 • 下 (xià), което значи отдолу

    Пикто-фонетичните йероглифи са най-разпространени. Състоят се от два компонента единият носи смисъла (ключ), а другият подсказва четенето (фонетик) на йероглифа. Този метод позволява създаването на огромен брой нови йероглифи и разширяване на тяхното значение. Да вземем за пример йероглифа за цвете 花 (huā). При него значението носи смисловият ключ трева, който показва, че това е някакъв вид растение. Четенето пък се носи от долния компонент 化huà.

Цвете на китайски
Източник: cxtuku

 

Колко йероглифи има в съвременния китайски език?

   От НаучиКитайски установихме, че според официалния китайски речник днес китайските йероглифи са около 47,000. Но нека това не ви плаши! Тъй като самите китайците знаят и употребяват едва около 5000 от тях. Интересно е, че много от младите са забравили да пишат голяма част от йероглифите, защото в ежедневието си не пишат на ръка, а на компютри или телефони. Как тогава става изписването? Съществуват няколко начина:

 1. Писане на пинина на думите (Пинин е стандартизирана система за означаване на китайски йероглифи и тонове с латински букви и чертички). Достатъчно е да изпишеш думата на клавиатурата и на екрана се появяват всички йероглифи, които имат това произношение. Последната стъпка е да избереш кой от всички йероглифи искаш да изпишеш.
 2. Търсене на йероглифите според техния брой черти. При този метод е необходимо задълбочено познание за състава на йероглифа и за чертите, от които е изграден.
 3. Рисуване на йероглифите върху екрана. Появява се празно екранче, на което с пръст или с мишката на компютъра пишещият може да начертае йероглифа, след което той да се появи печатно върху екрана.

  Китайски йероглиф
  Йероглифът за уча

 

     Сега, след като научихме същността и произхода на китайската писменост, виждаме как тя е не просто красиви завъртулки, които изглеждат добре като татуировка. Йероглифите отразяват същността на китайското мислене през вековете и носят много мъдрост и дълбочина в себе си. Ето защо няма как те да бъдат заменени с азбука. Изучаването им от своя страна стимулира креативността, запаметяването и образното мислене на учещите. Така че, какво чакате?! Хващайте четката и мастилото/химикала или молива и нека магията се появи под пръстите ви!

Leave a Reply