fbpx
 

Обучение

Китайски език – Ниво 3

лв.682.00

В рамките на Ниво 3 ще затвърдиш наученото дотук и ще се научиш на много нови неща като:

 • често използвани в китайския език граматични конструкции (有没有, 在, 或者/还是) и по-сложни йероглифи
 • това как да разговаряш с китайци за своите хобита
 • задаване на алтернативни въпроси с 还是
 • изразяване на минало неопределено действие с 过
 • употреба на модалните глаголи 可以, 会 и частицата 吧
 • използване на сравнителна и превъзходна степен (по-, най-) и конструкции с 每… 都
 • начини за писане на къси текстове

 

Курсът е с продължителност от 22 уч. часа. Всеки учебен час е с продължителност от 60 минути и се провежда по Скайп. Материалите са включени в пакетната цена.

 

Описание

Ниво 3 е завършителната част от основните курсове по китайски език. То ще допълни и обогати знанията ти от предходните два курса по следния начин:

 • ще се научиш да питаш как да стигнеш до даден обект и да даваш указания
 • ще разбереш какви са спецификите на пекинския диалект
 • ще можеш да пишеш кратки текстове
 • ще се научиш на граматични конструкции с 有/在 и 或者/还是
 • ще се научиш как да говориш за минали неопределени действия
 • ще можеш да планираш пътуване и да обсъждаш най-добрите варианти за транспорт и настаняване
 • ще научиш имената на много спортове на китайски
 • ще можеш да насърчаваш и окуражаваш китайските си приятели с различни фрази
 • ще се научиш да различаваш интонацията на изреченията в китайски диалози
 • ще научиш много за интересни туристически дестинации и културни обекти в Китай

Освен езикови знания, като част от курса ще имаш достъп до различни филми, анимации, картини и статии, чрез които ще опознаеш още по-отблизо необятния свят, наречен Китай!

Риболов по китайски
Традиционен китайски пейзаж – ловене на риба с лодка и корморани

Курсът е с продължителност от 22 уч. часа. Материалите са включени в пакетната цена.

Всеки учебен час е с продължителност от 60 минути и се провежда по Скайп.