Платформата НаучиКитайски  е собственост на „Баогайд“ ЕООД със седалище Република България, гр. Шумен, 9700 ул. Съединение №68.  EИК: 205573828. Телефон за връзка: 0896645986. Електронна поща: [email protected] или [email protected]

Общи правила за ползване

Добре дошли в НаучиКитайски! Благодарим Ви, че използвате нашите услуги. За да предоставим сигурна и прозрачна среда на всичките ни потребители, ние сме установили Общи правила за ползване на сайта. С посещението на всяка една страница от сайта на НаучиКитайски потребителите се съгласяват да се придържат към следните Общи правила за ползване:

Дефинции:

НаучиКитайски е сайт за онлайн чуждоезиково обучение по китайски език.

Потребител, наричан още ,,получател на услуги“, ,,ученик“ или „учащ“ –  всяко физическо лице, което използва услугите и материалите, предоставени от сайта само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.

Обработване на лични данни – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

Авторски права:

Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайта на НаучиКитайски, са собственост на ,,Баогайд“ ЕООД и са под закрила на Закона за авторското право. Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайта на НаучиКитайски, без знание и съгласие от ,,Баогайд“ ЕООД, е забранено и се преследва по законов ред.

Общи условия:

Потребителите се съгласяват да използват НаучиКитайски само за законни цели. Потребителите не могат да използват този сайт за предаване, разпространение, съхраняване или унищожаване на материали (а) в нарушение на приложимото законодателство или наредби, (б) по начин, който нарушава авторските права, патентите, търговската марка,  или други права на интелектуална собственост и е (в) нецензурен, обиден, заплашителен.

Ползването на сайта е забранено за спам потребители.

Никаква нежелана електронна поща (спам) не е позволена към този сайт. Категорично забранено е използването на този сайт с цел нарушаване или повреда на съдържанието, както и с цел обида на персонала.

Доставка на услугите:

НаучиКитайски предлага професионални курсове и уроци по китайски език с индивидуален учител. Закупените пакетни курсове могат да се използват само еднолично и не могат да бъдат препродавани/разменяни.

План на уроците: Насрочването на уроци става според това кога учителите имат възможност да ги проведат (за целта това се договаря между учител и учащ). Учащите заявяват насрочване на урок минимум 24 часа преди започването му. 

Отказ от насрочен урок: Насрочен урок се отменя в срок от 24 часа преди започването му чрез контакт с учител или представител на сайта, като учащият запазва правото си да получи урока в друго, удобно за двете страни време. В случай, че учащият не успее да уведоми в срок, който е по-кратък от 24 часа, то урокът се счита за проведен.

Всеки учебен урок има продължителност от 60 минути и се провежда по Скайп или друга онлайн платформа. Ако урокът не може да се проведе по следните причини: невъзможност на учителя, болест, интернет проблеми от страна на учителя и т.н., то той ще бъде насрочен в друго, удобно за двете страни време.

Отказ от услуги на НаучиКитайски:

Ако получателят на услугите е закупил курс от платформата на НаучиКитайски, то той си запазва правото да се откаже от платената услуга в срок от 48 часа след направената покупка. При такива обстоятелства доставчикът на услугите се задължава да възстанови платената сума за курса в срок до 10 работни дни.

Ако получателят на услугите е закупил единичен или няколко урока по китайски език, то той си запазва правото да се откаже от платената услуга в срок от 48 часа след нейното заплащане. Отново, доставчикът на услугите в лицето на НаучиКитайски се задължава да възстанови платената сума в срок до 10 работни дни.

При такива обстоятелства клиентът е длъжен да се свържи с представител на НаучиКитайски до 48 часа след направената покупка, което може да се извърши чрез обаждане по телефона, изпращане на поща или съобщение в социалните мрежи.

Плащания с карти:

Всички цени са в български лева. Кредитни и дебитни карти, които се приемат за заплащането на услуги на онлайн платформата, са изброените: Visa, Борика, Mastercard и Maestro.

НаучиКитайски, собственост на фирма “БаоГайд“ ЕООД, наричан още ,,Доставчик на услуги“, не съхранява потребителски данни на карти, с които се извършва заплащането на услугите.  Всички данни на картите, използвани от потребителят на услугите, се въвеждат в платформата на Банка ДСК за целите на извършване на транзакция.

В случай, че се наложи  възстановяването на суми по сметката на клиента, то доставчикът на услугите се задължава да възвърне уговорената сума между двете страни в срок на не повече от 10 работни дни.  При такива обстоятелства възвръщането на сумата се случва само и единствено по картата на клиента, с която е направено заплащането.

Законова уредба:

Този сайт и неговото съдържание се придържат към законовата уредба на Република България.

Споровете, възникнали между страните доставчик и потребител на услуги, ще се разрешават по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно – пред компетентните съдилища на Република България в съответствие с българското законодателство.

Данни за фирмата:

Име на фирмата: БаоГайд ЕООД

ЕИК/ПИК: 205573828

Седалище и адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ
област Шумен, община Шумен
гр. Шумен 9700
ул.СЪЕДИНЕНИЕ № 68, вх. 2, ет. 2, ап. 21

Контакти: Тел. 0896645986 или на пощата на НаучиКитайски, собственост на БаоГайд ЕООД – [email protected]