Платформата НаучиКитайски  е собственост на „Баогайд“ ЕООД със седалище Република България, гр. Шумен, 9700 ул. Съединение №68.  EИК: 205573828. Телефон за връзка: 0896645986. Електронна поща: [email protected] или [email protected].

Общи правила за ползване

Добре дошли в НаучиКитайски! Благодарим Ви, че използвате нашите услуги. За да предоставим сигурна и прозрачна среда на всичките ни потребители, ние сме установили Общи правила за ползване на сайта. С посещението на всяка една страница от сайта на НаучиКитайски потребителите се съгласяват да се придържат към следните Общи правила за ползване:

Дефинции:

НаучиКитайски е сайт за онлайн чуждоезиково обучение по китайски език.

Потребител, наричан още ,,получател на услуги“, ,,ученик“ или „учащ“ –  всяко физическо лице, което използва услугите и материалите, предоставени от сайта само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.

Обработване на лични данни – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

Авторски права:

Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайта на НаучиКитайски, са собственост на ,,Баогайд“ ЕООД и са под закрила на Закона за авторското право. Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайта на НаучиКитайски, без знание и съгласие от ,,Баогайд“ ЕООД, е забранено и се преследва по законов ред.

Общи условия:

Потребителите се съгласяват да използват НаучиКитайски само за законни цели. Потребителите не могат да използват този сайт за предаване, разпространение, съхраняване или унищожаване на материали (а) в нарушение на приложимото законодателство или наредби, (б) по начин, който нарушава авторските права, патентите, търговската марка,  или други права на интелектуална собственост и е (в) нецензурен, обиден, заплашителен.

Ползването на сайта е забранено за спам потребители.

Никаква нежелана електронна поща (спам) не е позволена към този сайт. Категорично забранено е използването на този сайт с цел нарушаване или повреда на съдържанието, както и с цел обида на персонала.

Доставка на услугите:

НаучиКитайски предлага професионални курсове и уроци по китайски език с индивидуален учител. Закупените пакетни курсове могат да се използват само еднолично и не могат да бъдат препродавани/разменяни.

План на уроците: Насрочването на уроци става според това кога учителите имат възможност да ги проведат (за целта това се договаря между учител и учащ). Учащите заявяват насрочване на урок минимум 24 часа преди започването му. 

Отказ от насрочен урок: Насрочен урок се отменя в срок от 24 часа преди започването му чрез контакт с учител или представител на сайта, като учащият запазва правото си да получи урока в друго, удобно за двете страни време. В случай, че учащият не успее да уведоми в срок, който е по-кратък от 24 часа, то урокът се счита за проведен.

Всеки учебен урок има продължителност от 60 минути и се провежда по Скайп или друга онлайн платформа. Ако урокът не може да се проведе по следните причини: невъзможност на учителя, болест, интернет проблеми от страна на учителя и т.н., то той ще бъде насрочен в друго, удобно за двете страни време.

Отказ от услуги на НаучиКитайски:

Ако получателят на услугите е закупил курс от платформата на НаучиКитайски, то той си запазва правото да се откаже от платената услуга, като при такива обстоятелства доставчикът на услугите се задължава да възстанови сумата за оставащите непроведени часове в срок до 30 работни дни.

Ако получателят на услугите е закупил единичен или няколко урока по китайски език, то той си запазва правото при отказ да получи остатъка от платената услуга в размер от сбора на непроведени часове. Отново, доставчикът на услугите в лицето на НаучиКитайски се задължава да възстанови остатъчната сума в срок до 30 работни дни.

При такива обстоятелства клиентът е длъжен да се свърже с представител на НаучиКитайски, което може да се извърши чрез обаждане по телефона, изпращане на поща или съобщение в социалните мрежи.

Плащания с карти:

Всички цени са в български лева. Кредитни и дебитни карти, които се приемат за заплащането на услуги на онлайн платформата, са изброените: Visa, Борика, Mastercard и Maestro.

НаучиКитайски, собственост на фирма “БаоГайд“ ЕООД, наричан още ,,Доставчик на услуги“, не съхранява потребителски данни на карти, с които се извършва заплащането на услугите.  Всички данни на картите, използвани от потребителят на услугите, се въвеждат в платформата на Банка ДСК за целите на извършване на транзакция.

В случай, че се наложи  възстановяването на суми по сметката на клиента, то доставчикът на услугите се задължава да възвърне уговорената сума между двете страни в срок на не повече от 10 работни дни.  При такива обстоятелства възвръщането на сумата се случва само и единствено по картата на клиента, с която е направено заплащането.

Законова уредба:

Този сайт и неговото съдържание се придържат към законовата уредба на Република България.

Споровете, възникнали между страните доставчик и потребител на услуги, ще се разрешават по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно – пред компетентните съдилища на Република България в съответствие с българското законодателство.

Данни за фирмата:

Име на фирмата: БаоГайд ЕООД

ЕИК/ПИК: 205573828

Седалище и адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ
област Шумен, община Шумен
гр. Шумен 9700
ул.СЪЕДИНЕНИЕ № 68, вх. 2, ет. 2, ап. 21

Контакти: Тел. 0896645986 или на пощата на НаучиКитайски, собственост на БаоГайд ЕООД – [email protected]