Тези четири велики изобретения се славят в китайската култура като откритията, които завинаги променят посоката на човечеството и придават нов облик на света. В тази статия ще разберете кои са те, по какъв начин се появяват и използват в Древен Китай и защо оставят своя дълбок отпечатък и до наши дни.

Изобретяването на хартията от растителни влакна

Хартия, изобретение от древен Китай
Хартия от древността

   Преди да бъде открита хартията древните китайци са изписвали йероглифите си върху корубите на костенурки, бронзови изделия или късове бамбук. Първият вид хартия, създаден в Древен Китай, е дело на евнуха Цай Лун 蔡伦. Този мъдър човек се славел и като политик. През 105 г. сл.н.е. Цай Лун провел първи опити да използва материали като кора и изгнил плат, за да направи хартия от растителни влакна. Целта била тя да бъде подходяща за писане и удобна за носене. Постепенно хората се сдобили с хартиен материал, на който можели да нанасят мастило, да записват важни събития и да предават опит и знания от поколение на поколение. Понастоящем производството на хартия има огромно значение за разпространението на знания и за процесите на образованието. Какъв ли би бил светът, ако хартията не беше открита?

Създаването на печата и първата печатница

Печатане от Древен Китай
Печатане върху дървени блокове

     Това се случва по време на династия Тан (唐朝, 618 – 907 г.сл.н.е.). Изобретен е печатът на дървени блокове, а по-късно е открита и първата печатница в света. Идеята за печата се е появила след издълбаването на думи върху дървена дъска. По този начин китайците видели възможността за оставянето на отпечатък върху хартиен носител. Масовото печатане обаче става реалност едва след изобретяването на печатарската машина от Гутенберг през 1440 г.

Появата на компаса

Компас, Древен Китай
Античен компас

   Компасът е изобретен преди повече от 2000 години по време на династия Хан (汉朝). Интересен факт е, че той за първи път е използван не като инструмент за определяне на посоките, а с цел осъществяване на гадания. Гаданията били насочени към намиране на щастието, с което се поражда древното китайско изкуство за хармонията, познато на света като фън шуей (风水). В най-ранните си дни компасът бил наречен ,,си’нан“ (西南, букв. ,,запад-юг“). Употребата му се разширява, а неговото разпространение в Арабия и Европа става факт едва през XIII век.

Откриването на барута

барут, научикитайски
Китайска ракета

    То представлява нова глава във военната история на света. Формулата за създаването на барута датира от IX век. Отначало той е намирал широко приложение в производството на фойерверки. ,,Гърмящият прах“ по време на по-късните династии се превръща в основата на новите китайски оръжия под формата на огнени стрели, пушки, оръдия и гранати. Взривното вещество достига до Европа през XIII век и трансформира изцяло начините за водене на военни действия.

Leave a Reply