Ин и Ян
Ин и Ян – китайски език

Каква е връзката между Ин и Ян?  

   Черно и бяло, тъмно и светло, отрицателно и положително – елементи, които са противоположни, но заедно образуват едно цяло. Правилният баланс на това цяло стои в основата на хармонията. Виждали сме символа Ин-Ян (太极图 tàijítú), наречен тайдзиту немалко пъти. Но знаем ли откъде всъщност идва произходът му и каква мистика крие той?

   В китайската философия Ин-Ян е концепцията за вечното единство. Енергиите им представляват кръговрата на живота – те са сезоните зима и лято, тъмнина и светлина, хаос и ред, женско и мъжко начало. Тези противоположности не могат да съществуват поотделно. Във всяка се крие частица от другата.

    Според митологията Ин и Ян се раждат от хаоса на Вселената и стоят в центъра на земята. От тяхното взаимодействие се родил първият човек Пангу. Родили се и първите божества Шъннун (Божественият земевладелец), Фуси и сестра му Ню’уа. Те двамата заедно създали човечеството.

Ин и Ян с Пангу
Ин и Ян с Пангу

  Женското и мъжкото начало в хармония

Първите сведения за символа Ин-Ян датират от 3 в.пр.н.е., когато двете сили са се използвали за описване на природни феномени.

  • Ин (阴 yīn) е пасивната, тъмна (черна), лунна, скрита женска страна.
  • Ян (阳 yáng) пък обратното – активната, светла (бяла), слънчева открита мъжка половина.

  При дисбаланс между двете се наблюдават природни катаклизми като земетресения, суши, наводнения.

Хармония между Ин и Ян
Хармонията – Ин и Ян

Всички неща носят със себе си Ин и Ян.

В невидимото ци те са в хармония.

Елементи
5-те китайски елемента

  Този цитат от трактата на Лао Дзъ Дао дъ дзин споменава така нареченото ци. Това е естествената енергия на всяко живо същество или обект, която движи всички процеси във Вселената. От тук се ражда и теорията за 5-те елемента (五行 wǔxíng), която допълнително разделя тези процеси и обяснява как се случват те. Елементите са дърво, огън, земя, метал и вода. Ин символизира метала и водата, докато Ян – дървото и огъня. Балансът между тях се осъществява чрез земята.

Китайска медицина
Китайската традиционна медицина

 

Каква е връзката на китайската традиционна медицина с Ин и Ян?

  Днес взаимодействието между двете сили заема основно място и в традиционната китайска медицина. Според лекарите в Китай появата на множество болести се дължи именно на дисбаланс между тях. Диагностицирането на болестта се извършва след преценка на излишъка/недостатъка на един от елементите в човешкото тяло.

   В заключение може да се каже, че Ин и Ян представляват философията на живота. Светлината съдържа тъмнина, а в същото време в тъмнината се крие светлина. А вечното единство и съвършеният баланс са някъде по средата.

Leave a Reply